Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

Dakonderzoek schoolgebouw Wijster
Dakonderzoek schoolgebouw Wijster

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe heeft kenbaar gemaakt een definitieve oplossing te willen zien voor de zich reeds twintig jaar voorkomende vochtproblemen op locatie Openbare Basisschool (OBS) Zuiderenk te Wijster. Door een aantal partijen zijn onderzoeken verricht. Ook hebben enkele uitvoerende partijen een aantal noodmaatregelen getroffen. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve oplossing, daar de lekkages nog steeds plaatsvinden. De waterindringing vindt plaats door het plafond. De fysieke gevolgen voor de school zijn dat er gevolgschade ontstaat aan plafond, wand- en vloerafwerking en aan de aanwezige inboedel zoals computers, tafels en stoelen, boeken en lesmateriaal. De eventuele gevolgen op de gezondheid van de schoolgebruikers zoals de docenten en kinderen zijn niet zichtbaar, maar uit enkele gesprekken blijkt dat die wel plaatsvinden. Dit alles zorgt voor een onwerkbare situatie.
De Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe heeft een dakadviseur om een onafhankelijk advies gevraagd ten aanzien van het dak van OBS Zuiderenk, omdat de tot op heden gemaakte rapportages geen goede oplossingen voor de vochtproblemen hebben geboden. De dakadviseur heeft naar aanleiding van de eerste dakinspectie geconstateerd dat de vochtproblemen niet enkel te wijten zijn aan de slechte dakopbouw, maar dat de problemen ook deels zijn gelegen in de bouwkundige opbouw van de buitenschil. De dakadviseur heeft hierop Sybren Dijkstra Bouwmanagement gevraagd om ten aanzien van het bouwkundige deel in gezamenlijkheid de problematiek te onderzoeken en aanbevelingen te doen ten aanzien van oplossingsrichtlijnen.

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe heeft kenbaar gemaakt een definitieve oplossing te willen zien voor de zich reeds twintig jaar voorkomende vochtproblemen op locatie Openbare Basisschool (OBS) Zuiderenk te Wijster. Door een aantal partijen zijn onderzoeken verricht. Ook hebben enkele uitvoerende partijen een aantal noodmaatregelen getroffen. Dit heeft nog niet geleid tot een definitieve oplossing, daar de lekkages nog steeds plaatsvinden. De waterindringing vindt plaats door het plafond. De fysieke gevolgen voor de school zijn dat er gevolgschade ontstaat aan plafond, wand- en vloerafwerking en aan de aanwezige inboedel zoals computers, tafels en stoelen, boeken en lesmateriaal. De eventuele gevolgen op de gezondheid van de schoolgebruikers zoals de docenten en kinderen zijn niet zichtbaar, maar uit enkele gesprekken blijkt dat die wel plaatsvinden. Dit alles zorgt voor een onwerkbare situatie.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95