Over mij

Sybren Dijkstra Bouwmanagement is een onafhankelijk bouwkundig management- en adviesbureau waarbinnen gedrevenheid, expertise, klantgerichtheid, regievoeren en samenwerking als belangrijke waarden worden vormgegeven. Elk bouwproces begint met een visie of droom van de opdrachtgever. Die droom mogen helpen uitbouwen tot een daadwerkelijk gebouw is mijn drijfveer.

Ik houd me al vele jaren bezig met de bouwkunde. Eerst als uitvoerend timmerman, daarna als bouwkundig tekenaar en ontwerper. In 2012 ben ik afgestudeerd als bouwkundig manager. Sindsdien zijn mijn werkzaamheden uitgegroeid tot de werkzaamheden van het huidige bureau.

Door de jarenlange ervaring met en kennis van de diverse disciplines binnen de bouwwereld, ben ik in staat om van de initiatieffase tot en met de uitvoering en nazorgfase de bouwprocessen daadkrachtig vorm te geven en te coördineren. Vanzelfsprekend is communicatie hierbinnen met u als opdrachtgever, maar ook met de diverse betrokkenen essentieel. De adviserende rol richting u als opdrachtgever, is van groot belang. Goed onderbouwde adviezen waarin uw wensen centraal staan vergroten de bouwkwaliteit en het gebruikersgemak van het gebouw. Tijdens het gehele bouwproces fungeer ik als uw aanspreekpunt waardoor de bouwprocessen overzichtelijk en beheersbaar blijven voor u.

Het resultaat is een gebouw wat aansluit bij uw visie, gecreëerd binnen een professionele en prettige samenwerking.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95