Nieuwbouw na Aarbevingsschade

Sinds een aantal jaren zijn de bewoners van het Groninger landschap volop in de belangstelling komen te staan van zowel binnen- als buitenlandse media door de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in dit gebied. De gevolgen van de bevingen zijn verstrekkend voor de huiseigenaren en bewoners met betrekking tot veiligheid, werkgelegenheid en toekomstperspectief. In voorkomende gevallen biedt de NAM gedupeerden de mogelijkheid om een aardbevingsbestendige nieuwbouw uit te laten voeren.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement begeleidt gedupeerden bij het herbouwen of nieuwbouwen van hun aardbevingsbestendige woning. Ik zorg ervoor dat uw rol als opdrachtgever goed vertolkt wordt richting de NAM maar ook richting andere partijen zoals aannemers, architecten en installateur.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95