Huisvestingsadvies

Begeleiding in de huisvestingsvraagstukken houdt voor mij niet enkel in dat het resultaat goed moet zijn, maar ook het hele traject naar dit resultaat toe. Het traject van de verandering in huisvesting wordt namelijk door de meeste werknemers als onprettig ervaren. Om dit traject zo gemoedelijk mogelijk te laten verlopen zorg ik ervoor dat er zoveel mogelijk draagvlak binnen uw organisatie is voor deze verandering

Binnen de discipline huisvestingsadvies geef ik advies wanneer uw organisatie niet meer passend is binnen uw huisvesting. Dit kan komen door andere werkvormen, het groeien van uw organisatie of aangepaste wettelijke normen voor een arbeidsplek. Vaak worden deze problemen incidenteel opgelost. Door de veranderingen in uw organisatie integraal aan te pakken kunnen er structurele maatregelen genomen worden waardoor uw huisvesting weer aansluit bij uw organisatie.

Bij het onderbouwen van de keuze voor uw huisvestingvraagstuk wordt een onderzoek verricht naar de diverse mogelijkheden. Alle aspecten die van invloed zijn op de te maken keuzes worden afgewogen en uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek. Naar aanleiding van het onderzoek bent u in staat om een beslissing te maken ten aanzien van uw huisvesting waardoor u deze zo functioneel mogelijk kunt maken.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95