Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Dakonderzoek appartementen complex Sneek
Dakonderzoek appartementen complex Sneek

Hoekstra vastgoedbeheer heeft namens de Vereniging van Eigenaren J.W. Frisostraat & F. Hendrikstraat kenbaar gemaakt het dak van het gebouw te willen renoveren. Bij de renovatie dienen ook een aantal veel voorkomende lekkages opgelost te worden. Door de lekkages ontstaat er gevolgschade aan plafond, wand- en vloerafwerking. De gevolgschade heeft tevens invloed op de gezondheid van de bewoners. Dit alles zorgt voor een onacceptabele situatie en dient vakkundig te worden opgelost.

Hoekstra vastgoedbeheer heeft daarom Sybren Dijkstra Bouwmanagement gevraagd om onafhankelijk advies ten aanzien van de dakrenovatie van het gebouw te formuleren. Een lokale aannemer is gevraagd om te ondersteunen bij het visueel en in enige mate destructief onderzoek. Gezamenlijk hebben zij de gemelde problematiek onderzocht, aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van oplossingsrichtingen. Op basis hiervan heeft Sybren Dijkstra bouwmanagement een werkomschrijving ten behoeve van de aanbesteding van de werkzaamheden vervaardigd.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95