Aanbouw en renovatie woning Sneek

Aanbouw en renovatie woning Sneek
Aanbouw en renovatie woning Sneek

Aanbouw en renovatie woning Sneek
Aanbouw en renovatie woning Sneek

Aanbouw en renovatie woning Sneek
Aanbouw en renovatie woning Sneek

Een forse uitbreiding van de woning met een moderne uitstraling, zonder afbreuk te doen aan het reeds bestaande: dat was de wens van deze opdrachtgever.

Dit is bewerkstelligd door te kiezen voor een aanbouw met eenzelfde vorm als dat van de bestaande woning en deze qua formaat ook in verhouding te laten staan tot de woning. Door de typering van een boerderij, met de aanbouw daarin staand voor de schuur, is gekozen voor het doorzetten van de dakpannen op de gevel. Hierdoor ontstaat een eenduidig beeld, terwijl de red cedar bekleding en zinken elementen voor een moderne uitstraling zorgen. Tegelijkertijd is de bestaande woning opgewaardeerd zodat deze qua detaillering en uitstraling gelijkwaardig aan de aanbouw wordt.

De opdrachtgever wilde graag zoveel mogelijk zelf doen, maar had behoefte aan vakinhoudelijke ondersteuning. Ik heb het idee van de opdrachtgever  vertaald naar een architectonisch concept en de opdrachtgever bouwkundige en procesbegeleiding geboden tijdens de bouw.

Een mooi voorbeeld van hoe oud en nieuw, én dromen en visie bijeen gebracht kunnen worden!

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95