Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen
Nieuwbouw bedrijfspand Dutchboxx Heerenveen

Het bedrijf Dutchboxx, een producent van golfkartonproducten en verpakkingen had de wens om een nieuw bedrijfspand te realiseren. De grootste reden hiervoor was dat de productie was gehuisvest in een gehuurd bedrijfspand. Het bedrijfspand raakte steeds meer verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen voor het huisvesten van een professioneel bedrijf. Verder was het bedrijfspand niet groot genoeg ten opzichte van de verwachte uitbreidingen van de productielijnen. Ook had Dutchboxx behoefte aan een onderscheidend en herkenbaar pand, wat lastig realiseerbaar is in een pand wat gehuurd wordt Dutchboxx was al enige tijd bezig met het maken van plannen voor een nieuwe huisvesting. Ze hadden al goed voor ogen aan welke eisen het gebouw diende te voldoen, maar dit nog niet duidelijk omschreven en op papier gezet.

Om hen te begeleiden in het huisvestingsproces heeft Dutchboxx Sybren Dijkstra Bouwmanagement ingeschakeld. De belangrijkste factor in dit proces was de tijd; de huur van het pand was namelijk al opgezegd. Alle productielijnen moesten voor deze einddatum verplaatst en operationeel zijn in het nieuwe bedrijfspand. Sybren Dijkstra bouwmanagement heeft onderzocht wat de meest geschikte oplossing was voor de bovengenoemde problemen zowel vanuit procesmatig als bouwkundig oogpunt. Dit heeft geresulteerd in een nieuw bedrijfsgebouw waarin alle processen optimaal gehuisvest zijn en welke binnen de gestelde tijd en budget is gerealiseerd.
Een mooi en functioneel gebouw waar de opdrachtgever uitermate tevreden mee is!

De opdracht bestond uit de volgende onderdelen:
- projectbegeleiding
- bedrijfsanalyse
- processtaat
- programma van eisen
- lay-out studie
- haalbaarheidsonderzoek
- keuze vestigingsplaat
- toetsing van de ontwerpen
- bouwteam samenstelling
- directievoering
- bouwbegeleiding

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95