Projectmanagement

Het bouwproces is een complex traject waarbij vele partijen betrokken zijn, elk met hun eigen specifieke expertise en belangen, waardoor het proces al gauw onoverzichtelijk, ondoorzichtig en risicovol kan worden.

Natuurlijk kunt u zelf ook een architect een ontwerp laten maken, een aannemer contracteren en de bouwkosten controleren. Veel opdrachtgevers, particulieren en bedrijven,werken op deze wijze. Maar hebben ze uiteindelijk gekregen wat ze wensten? Staan de kosten in verhouding tot de kwaliteit? Was het de extra tijdsinvestering om alles zelf te controleren, de besparing ook waard? Vaak blijkt dat opdrachtgevers achteraf liever niet de stress en druk van het bouwproces geheel alleen hadden willen ervaren. Ook blijkt regelmatig dat het project niet uitgepakt heeft zoals gewenst of dat men niet op de hoogte was van alle mogelijkheden om het droomproject tot een succes te maken.

Of het nu gaat om een particulier bouwproject of zakelijke projecten in opdracht van wooncorporaties, onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars of VvE; een onafhankelijke partner die alle aspecten van het bouwproces kent is van onschatbare waarde. Voor een geslaagd eindresultaat is het van groot belang dat alle noodzakelijke activiteiten, van ontwerpfase tot ingebruikname, gecoördineerd worden. Ik draag graag bij in deze controlerende en organiserende functie aan het realiseren van uw gewenste bouwproject, zodat u zonder zorgen het bouwproces kunt doorlopen en met tevredenheid en trots kunt genieten van het eindresultaat.

 
Werkwijze
Na de inventarisatie van het project en het opstellen van het programma van eisen, zorg ik voor de juiste samenstelling van het adviseursteam. Ik geef vervolgens leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en bewaak het ontwerp op de afgesproken planning, kwaliteit en budget. Door een kritische blik en vakinhoudelijke kennis te combineren, kan ik de opdrachtgever van goed advies voorzien. Ik begeleid, bespreek en onderbouw met u de keuzes die tijdens het bouwproces aan bod komen.

Als adviseur behartig ik uw belangen en besparen u geld, tijd en zorgen.
Daarmee bied ik:
● Inzicht in alle aspecten van uw bouwproject via één onafhankelijk aanspreekpunt;
● Financiële rust en zekerheid door een gedegen begroting en budgettair toezicht;
● De zekerheid van een degelijke planning;
● Altijd de beste prijs/kwaliteit verhouding;
● Vertrouwen in de correcte uitvoering en tijdige oplevering door nauwgezet toezicht en deskundige begeleiding;
● Geen onaangename verrassingen door een gedegen toetsing van de haalbaarheid en het juridisch kader;
● Het aanvragen en begeleiden van de vergunningsaanvragen.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95