Bouwbegeleiding

Door mij de bouwbegeleiding van uw project uit te laten voeren, legt u de directievoering en toezicht van uw bouwproject neer bij een onafhankelijke, zakelijk ingestelde en daarnaar handelende partij met een sterk organisatievermogen. Ik werk met visie en vakmanschap aan een geslaagde totstandkoming van uw bouwzaken. Het belang van mijn opdrachtgever is mijn belang.
 
 
  
Hierbinnen voer ik onder meer onderstaande werkzaamheden uit:

- contractvoorbereiding;
- projectleiding en coördinatie van uitvoerende partijen;
- interpreteren en controleren van calculaties en bestekken;
- procesbegeleiding door het houden van bouwvergaderingen en opstellen van bouwverslagen;
- houden van toezicht en kwaliteitscontroles op de bouwplaats;
- bewaken van tijd en financiën;
- opleveren van projecten;
- nazorg tot een jaar na de oplevering.

Een flexibele- en klantgerichte instelling is voor mij vanzelfsprekend.

 
 
 

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95