Beheer vereniging van eigenaren

Het onderhouden van uw gebouw is een noodzakelijke last die zorgt dat het gebouw zijn waarde blijft behouden en belangrijker nog, voor een aangenaam leefcomfort zorgt. Dit zijn ook mijn uitgangspunten bij het begeleiden van u en uw vereniging van eigenaren (VvE).

Hierbij zorg ik oor advisering op financieel, administratief en juridisch gebied. U kunt desgewenst het gehele pakket afnemen of delen in eigen beheer uitvoeren.

Diensten waar u aan kunt denken zijn:

Opstarten VvE
- advisering en ondersteuning bij het oprichten (registratie KvK);
- begeleiding bij het opstellen van de akte van splitsing;
- opstellen van de eerste onderhoudsplanning, begroting en vergadering.

Bestuurstaken VvE
- plaatsnemen als bestuurder;
- alle taken uitvoeren als bestuurder;
- informeren van de leden van de VvE.

Financieel beheer
- het opstellen van de jaarstukken en de conceptbegroting;
- het berekenen van de jaarlijkse bijdrage;
- het coördineren van jaarvergadering.

Technische beheer
- het opstellen van meerjaarlijkse onderhoudsplanningen;
- het laten uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden en onderhoudscontracten;
- het laten uitvoeren van de noodzakelijke reparaties;
- het laten uitvoeren van werkzaamheden bij storing of calamiteiten (24u/dag);
- het aanbesteden van grote onderhoudswerkzaamheden.

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95