Integrale projecten

Sybren Dijkstra Bouwmanagement maakt ook deel uit van een multidisciplinair zelfstandig netwerk die integrale projecten kunnen uitwerken.

Als multidisciplinair zelfstandig netwerk onderscheid wij ons door een resultaatgerichte, open en transparante samenwerking met een keten van gepassioneerde zelfstandigen. We geven met elk van onze eigen invalshoeken en expertise, invulling aan de nieuwe werkelijkheid: participatie, samenwerking en sociale betrokkenheid. Met een sterke coördinatie van de keten bereiken we een optimale balans tussen het combineren van inhoudelijke kennis en visies, op huisvesting, duurzaamheid en gebruik, en één aanspreekpunt voor u als opdrachtgever. Oftewel: niet de zorgen en verantwoordelijkheden van het werken met individuele disciplines, maar wel alle voordelen van gecombineerde creativiteit, innovatie en vakkennis om daarmee uw doelstellingen te realiseren. Verder onderscheiden we ons door vakgerichte innovaties ten behoeve van duurzaamheid en energiezuinigheid te ontwikkelen. Deze duurzaamheid komt niet enkel tot uiting in het daadwerkelijke gebouw, maar ook in de manier van werken, waarbij co-creatie en kennis(door)ontwikkeling voor alle betrokken partijen een belangrijk neveneffect is.

Samengebracht door gedeelde passie en gedeelde kernwaarden willen we invulling geven aan projecten die een maatschappelijke van meerwaarde zijn voor de eindgebruiker en haar directe omgeving. We willen een bijdrage leveren aan een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving die het mogelijk maakt te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en waarin uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere gebruikers optimaal tot hun recht komen. Uw ambities ten aanzien van werkomgeving, energiezuinigheid, duurzaamheid en terugverdientijd dient als onze inspiratie en tevens als meetlat voor het eindresultaat.

We gaan graag met u het proces aan om de balans te vinden tussen alle facetten van het project. Het tot uiting brengen van deze balans in een functioneel en duurzaam gebouw, zien we als uitdaging voor het project.

SybrenDijkstraBouwmanagement, KP.L architect, Kroonbouwfysica, BuroMees, ChrisPoiesz & EwoutVanHalteren

Sybren Dijkstra Bouwmanagement

Een bouwmanagementbedrijf waar uw visie als klant écht als uitgangspunt en leidraad genomen wordt, dat is waar ik voor sta. Gecombineerd met mijn jarenlange kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, normeringen en bouwprocessen, levert dit een unieke samenwerking op. Het resultaat is een gebouw met een uitstekende bouwkundige kwaliteit, waarin aspecten als gebruikersgemak en toekomstbestendigheid een belangrijke rol hebben.

  • Als opdrachtgever van een te bouwen huis in Amsterdam, hebben we Sybren Dijkstra als projectleider ingehuurd. Door Sybren zijn kennis, inzet en vastberadenheid stonden wij als opdrachtgever veel sterker richting onze aannemer en de gemeente. Door het inspecteren van de bouwactiviteiten en uitvoering van kwaliteitscontroles hebben veel nalatigheden van de aannemer kunnen voorkomen. Daarnaast is Sybren een erg fijn persoon om mee samen te werken, zeker tijdens de verschillende ontwerpfases en de uiteindelijke bouw wil je terugvallen op iemand die kennis van zaken heeft en die je met raad en daad kan bijstaan
    Maria Klok
  • De Rane 14
    8633LC Ysbrechtum

  • 06 - 421 104 95